بانکداری سبز چیست؟

بانکداری سبز چیست؟
1402/01/29

بانکداری الکترونیکی سبب کاهش مصرف کاغذ می‌شود از سوی دیگر، رشد در جهت حفظ محیط زیست را نیز شامل می‌شود.

تا همین چندسال پیش بانکها حجم زیادی از امور بانکی خود را با استفاده از کاغذ و اسناد کاغذی انجام می داند. علاوه بر این، وجود شعبات متعدد بانکی، کارمندان، فضای کار و ارتباطات فیزیکی بین مشتریان و متصدیان بانک مستقیم و غیرمستقیم باعث مصرف انرژی ها و منابع زمین و تولید آلاینده های مختلف می شدند. امروزه با مکانیزه شدن بسیاری از فرایند های بانکی و استفاده گسترده از کامپیوتر و اینترنت، مصرف کاغذ در این امور به طور چشم گیری کاهش یافته و حجم زیادی از رفت و آمدها به بانکها حذف شده است. خدمات مختلفی همچون اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک و یا کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) جایگزین امور سنتی بانکی شده اند.

با افزایش آلاینده های زیستی در جهان و قطع گسترده درختان برای ساخت کاغذ، در بسیاری از حوزه ها از جمله بانکها و موسسات مالی مبحث ارائه روش هایی به نفع محیط زیست مطرح شد. بانکداری سبز به مجموعه‌ای از عملیات‌ها و دستورالعمل‌های مدون شده اشاره دارد که بانک را از نظر اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی پایدار می‌سازد. در این سیستم، فرآیندهای بانکی ابزارهای کارآمد و موثری هستند تا میزان تاثیر بر محیط زیست را صفر یا به حداقل برسانند. بطور کلی، فعالیت‌های بانکداری سبز مراقبت از محیط زیست، زیستگاه و منابع زمین است.

بانکداری سبز، بانکداری بدون کاغذ بدون سوخت و بدون اتلاف وقت و انرژی است. وقتی صحبت از بانکداری سبز می‌شود، شاید تصور اولیه بیش از هر چیز بر روی بانکداری الکترونیک و سیستم‌هایی است که کمتر از کاغذ استفاده کنند، که قطعا بخشی از بحث، همین موضوعات را در بر می‌گیردکه سیستم‌های جدیدی که در بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد به طور طبیعی منجر به حفاظت از محیط زیست می‌شود، این صرفه جویی از دو بعد قابل بررسی است، نخست آنکه بانکداری الکترونیکی سبب کاهش مصرف کاغذ می‌شود از سوی دیگر، رشد در جهت حفظ محیط زیست را نیز شامل می‌شود.

وظیفه بانک، فقط ارائه خدمات بانکی نیست. اگر بانک را مجموعه‌ای بدانیم که یک سری ورودی شامل منابع مالی و یک سری خروجی شامل سرمایه گذاری‌ها و وام‌های داشته باشد. بنابراین، بانکداری سبز باید در هردو بعد تعریف شود. نه فقط در بخش ورودی که بیشتر تحت عنوان خدمات بانکی شناخته می‌شود. کشور ایران، یکی از غنی‌ترین نقاط جهان از حیث تنوع زیستی و اقلیمی  است. برخورداری از منابع طبیعی و معدنی به مدیریت صحیح منابع تجدیدپذیر و بهره برداری خردمندانه از این منابع بستگی دارد.